Najlepšie kasína

Kombinácie kariet v pokeri

Mať najlepšiu kombináciu kariet spomedzi hráčov je cieľ hry poker. Túto kombináciu tvorí päť kariet. Dve karty, tzv. na ruke, ktorých hodnotu viete iba vy, tri ľubovoľné karty z piatich, ktoré postupne odkrýva krupier. Základom vášho úspechu je dobre ovládať všetky možné kombinácie kariet v pokeri a ich poradie a pravdepodobnosť ich získania. A práve kombinácie kariet v pokeri si v tomto článku vysvetlíme.

Kráľovská postupka (Royal Flush)

Je to najvyššia pokerová kombinácia akú môžete na výhrú získať. Tvorí ju eso, kráľ, dáma, dolník a desiatka v jednej farbe. Pravdepodobnosť vytvorenia kombinácie je 1 : 649 739.

Postupka vo farbe (Straight Flush)

Druhou najvyššie hodnotenou kombináciou kariet je jednofarebná postupka. Tvorí ju 5 po sebe idúcich kariet v rovnakej farbe. Pravdepodobnosť jej zisku je 1 : 64 973.

Štvorica (Four of a kind)

Štvorica je treťou najepšou pokerovou kombináciou, tvorená štarmi kartami rovnakej hodnoty. Pravdepodobnosť vytvorenia tejto kombinácie je 1 : 4 164.

Trojica+dvojica (Full House)

Trojica kariet spolu s dvojicou tvoria kombináciu nazývanú full house. Trojica kariet určuje silu tejto kombinácie v prípade, keď full house má viac ako jeden hráč. Pravdepodobnosť 1 : 693.

Farba (Flush)

Ak sa vám podarí dať dokopy päť kariet rovnakej farby, získali ste flush. Ten vám padne s pravdepodobnosťou 1 : 508.

Postupka (Straight)

Postupka alebo špinavá postupka je kombináciou piatich za sebou idúcich kariet rôznej farby. V poradí nasleduje hneď za flusk a pravdepodobnosť je 1 : 254.

Trojica (Three of kind)

Trojica znamená tri karty s rovnakou hodnotou. Ak dosiahne túto kombináciu viac hráčov, o sile kombinácie rozhoduje výška kariet v trojici.

Dva páry (Two pairs)

Dva páry kariet rovnakej hodnoty. Táto kombinácia nasleduje po trojici. Pravdepodobnosť kombinácie je 1 : 20.

Pár (Pair)

Jeden pár kariet s rovnakou hodnotou. Výška karietv páre určuje silu kombinácie. Jeden pár dosiahnete pri pravdepodobnosti 1 : 2,36.

Vyššia karta (High Card)

Pokiaľ sa nikomu nepodarí získať niektorú z už spomínaných kombinácií, rozhoduje najvyššia karta. To, že máte vyššiu kartu ako súper je 1 :2.

S týmto prehľadom pojmov nebudete mať v hre žiaden problém. Zaregistrujte sa, obzrite si hracie bonusy, skontrolujte vklad a už vám nič nebude brániť v blufovaní a All in je váš !

Pridajte Komentár

Čítajte viac podobných článkov...