Najlepšie kasína

Legálne slovenské kasína

 1. marca 2019 vstúpil do platnosti nový zákon č. 30/2019 Sb. o hazardných hrách 

a o zmene niektorých zákonov. Tento nový zákon ruší účinnosť a zároveň nahrádza predchádzajúci zákon č. 171/2005 Sb. o hazardných hrách a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Prevádzkovatelia vďaka novému hazardnému zákonu majú nové povinnosti a obce naopak rozšírené kompetencie. Poďme sa pozrieť, čo konkrétne nový zákon o hazardných hrách prinesie hráčom a ako ovplyvní trh s online casínami.

Nový Úrad pre reguláciu hazardných hier na Slovensku

Práve tento nový zákon, okrem iného, zriaďuje aj „Úrad pre reguláciu hazardných hier“. URHH od 1. júna preberá kompetencie, ktoré do schválenia zákona spadali pod Ministerstvo ffinancií SR, obce a finančnú správu SR. Úrad pre reguláciu hazardných hier reguluje prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku a zodpovedá za vydávanie licencií na prevádzkovanie hazardných hier, dozor nad pravidlami hazardných hier a dodržiavanie nového zákona o hazardých hrách. Zároveň má právomoc ukladať sankcie a viesť register osôb, ktoré budú vylúčené z účasti na niektorých hazardných hrách.

Fungovanie a financovanie Úradu pre reguláciu hazardných hier

Úrad pre reguláciu hazardných hier má sídlo nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove. Úrad vedie Marek Lendacký a väčšinu z necelej stovky súčasných zamestnancov tvoria kontrolóri, ktorí sem prešli z úradov, ktoré sa problematike regulácie hazardu venovali doteraz. Novozriadený slovenský „Úrad pre reguláciu hazardných hier“ nebude financovaný štátom, ale budú ho povinne financovať prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí sú po novom zo zákona povinní na tento účel uhrádzať špeciálny príspevok.

Slovenské online casina SYNOT TIP, Fortuna Kasíno a Tipsport Kasíno

Veľkou novinkou, ktorú nový zákou prináša je práve to, čo dodnes bolo nemožné. Kasína mohli prevádzkovať iba spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike bez akýchkoľvek výnimiek. Podľa nového zákona môžu kasína prevádzkovať aj spoločnosti, ktoré nemajú svoje sídlo v našej krajine. Jedinou podmienkou je to, že tento zahraničný prevádzkovateľ musí pochádzať z členského štátu Európskej únie, so zastúpením registrovaným na Slovensku.

Ďalšou zmenou, ktorú využili viacerí lokálny prevádzkovatelia je spustenie online kasína na základe licencie o internetových hrách v internetovom kasíne. Po získaní licencie otvorili nové online kasína na Slovensku aj Fortuna casino, Tipsport casino,  Niké Svet Hier, SYNOT TIP a DOXXbet – všetky tieto spomínané spoločnosti usilovne pracovali na splnení všetkých legislatívnych podmienok a začiatkom roka 2020 sa im podarilo získať licenciu na prevádzkovanie online casina na Slovensku.

Najlepšie online casino

Online casina Fortuna, Tipsport, SYNOT TIP, Niké aj DOXXbet sú už u hráčov veľmi obľúbené a v ich ponuke nájdete širokú paletu výherných automatov od renomovaných výrobcov ako NetEnt, Playtech, SYNOT, Kajot, Apollo, Microgaming, či dokonca Red Tiger. Keďže sú online kasína pomerne stále novinkou, ako motiváciu pre svojich hráčov ponúkajú rôzne kasínové bonusy, o ktorých si môžete prečítať viac v naše sekcii Bonusy. Ťažko vyčleniť jedno kasíno, ktoré by bolo to najlepšie, pretože každé kasíno je svojim spôsobom unikátne. Čo vám môžeme odporučiť je to, aby ste si pokojne otvorili viacero účtov v online kasínach a zistili, ktoré kasíno je pre vás to najlepšie!

Prepojenie výherných automatov s internetom

Prevádzkovanie technických hier, výherných automatov a všetkých ďalších hazardných hier je podmienené pripojením na server prevádzkovateľa hazardnej hry prostredníctvom internetu. To všetko z dôvodu možnosti kontroly a dohľadu zo strany Úradu pre reguláciu hazardných hier. Prevádzkovatelia musia zabezpečiť i to, že po akomkoľvek prerušení internetového spojenia medzi hazardnou hrou a serverom musí byť hazardná hra prerušená alebo ukončená. V praxi to znamená, že licenciu získa iba skutočne férový subjekt, akými sú práve spomínané online casina, ktoré sú držiteľmi licencie.

Rozšírenie okruhu osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách

Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a:

  • ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi,
  • ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,
  • ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva,
  • ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,
  • ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
  • ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
  • voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Posilnené kompetencie pre obce v oblasti hazardných hier na Slovensku

Podľa predchádzajúceho znenia zákona boli kompetencie obce v oblasti hazardných hier pomerne obmedzené. Obce mohli po splnení určitých podmienok zakázať na svojom území iba prevádzkovanie herní. Podľa nového zákona o hazardných hrách môže obec všeobecne záväzným nariadením na svojom území zakázať umiestnenie nielen herní, ale aj kasín.

Významnou kompetenciou pre obce bude možnosť stanoviť všeobecne záväzným nariadením, že herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menšej ako 200 metrov od školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a od ubytovne mládeže (napríklad internátu).

Obce tiež môžu zakázať prevádzkovanie hazardných hier pre konkrétne dni v roku, najviac však 12 kalendárnych dní v roku.

Pridajte Komentár

Čítajte viac podobných článkov...